2017-11/skog5 2017-11/slider1 2017-11/skog2 2017-11/slider0 2017-11/skog4

Välkommen till Söllscher Lantmäterikonsult

Vi utvecklar och anpassar ägandet och nyttjandet av mark, byggnader och anläggningar - såväl i staden som på landsbygden.

I nära samarbete med uppdragsgivaren och obunden gentemot andra aktörer är vi en kompetent resurs i förändringsprocesser som rör fastigheter.

Våra uppdragsgivare är statliga myndigheter, kommuner, fastighetsbolag, företag inom bygg- och anläggningsbranschen, advokatbyråer och fastighetsägare.

Välkommen till oss med Dina frågor.