Företaget

Söllscher Lantmäterikonsult AB startades av Ingemar Söllscher 1998.

Efter tio år med uppdrag om markförhandlingar åt Trafikverket, Naturvårdsverket och kommuner samt exploaterings- och fastighetsbildningsfrågor åt fastighets- och byggbolag hade efterfrågan på företagets tjänster vuxit starkt.

Det medförde att företaget successivt utökades med nya medarbetare först Lotta Rylander och sedermera Patrik Carlsson.

De är båda utbildade civilingenjörer i Lantmäteri från Lunds Tekniska Högskola 2009.  

Årsskiftet 2016/2017 valde Ingemar att på egen begäran trappa ner på sin arbetsinsats och överlät då företaget till Lotta och Patrik som nu gemensamt driver det vidare i samma anda.

Ingemar fungerar fortsättningsvis som rådgivare och mentor i företaget.