Företaget

Söllscher Lantmäterikonsult AB startades av Ingemar Söllscher 1998.

Efter tio år med uppdrag om markförhandlingar åt Trafikverket, Naturvårdsverket och kommuner samt exploaterings- och fastighetsbildningsfrågor åt fastighets- och byggbolag hade efterfrågan på företagets tjänster vuxit starkt.

År 2009 utökades företaget med Lotta Rylander, då nyutexaminerad civilingenjör i lantmäteri från Lunds Tekniska Högskola och sedermera 2015 med Patrik Carlsson som innan dess under fem års tid jobbat med mark- och exploateringsfrågor på Sundsvalls kommun. Patrik är utbildad civilingenjör i lantmäteri från Lunds Tekniska Högskola med examen 2010.

År 2017 överläts företaget på Lotta och Patrik som nu knutit ytterligare två lantmätare till företaget.

Ingemar fungerar fortsättningsvis som rådgivare och mentor i företaget.

2018 anställdes Stefan Lovén som närmast kommer från Helsingborgs kommun där han under åtta års tid jobbat med mark- och exploateringsfrågor. Stefan är utbildad civilingenjör i lantmäteri från Lunds Tekniska Högskola med examen 2010.

Christina Norlander anställdes i slutet av 2019 och har en bakgrund som förrättningslantmätare inom både statligt och kommunalt lantmäteri. Hon kommer närmast från byggbranschen där hon under drygt 3 år arbetat som projektutvecklare för bostäder. Christina är civilingenjör i lantmäteri med examen från KTH 2004.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns här.